VIZIJA I MISIJA

Dobro organiziran i osmišljen vrtić inspirativna je sredina za igru, učenje, razvoj i napredovanje svakog djeteta.

Vješto uklopljena grupa vršnjaka i educirani odgajatelji čine okruženje koje djetetu omogućuje da na spontan i prirodan način otkrije i razvija svoje potencijale, i to na svoj način, vlastitim tempom.