make your own website for free

UPISI ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022/2023

OBAVIJESTI RODITELJIMA

21 lipanj 2018

Obavijest o upisima

Komisija za upis djece rješila je zamolbe roditelja, odnosno skrbnika u skladu s

Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Šuškalica“ i kriterijima za prednost pri upisu kako je određeno odlukom grada Zadra.

15 lipanj 2018                           

Ljetno radno vrijeme 

Radno vrijeme tijekom ljetnih mjeseci bit će prilagođeno potrebama roditelja, u vremenu od 6:30 do 16:30. 

Aktivnosti s djecom i odgojno obrazovni rad bit će prilagođeni specifičnim uvjetima rada u ljetnim mjesecima uvažavajući razvojne potrebe djece.

Projekt Mreža ZaDar

Uvažavajući potrebe na području predškolskog odgoja, Grad je proteklih godina sustavno radio na proširivanju vrtićkih kapaciteta preuređenjem i proširenjem postojećih objekata te podupirao rad vrtića drugih osnivača.

Grad Zadar je prijavio projektni prijedlog na natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku „Vrtići za skladniji život“ koji je otvoren u okviru otvorenog poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja iz Europskog socijalnog fonda (Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.).  Odlukom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku od 3. siječnja 2019. godine projektni prijedlog Grada Zadra pod nazivom Mreža ZaDar – mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja odabran je za financiranje. 

Dječji vrtić Šuškalica partner je Gradu Zadru na ovom projektu uz još dvije predškolske ustanove kojima je osnivač Grad Zadar (DV Radost i DV Sunce) te još četiri vrtića drugih osnivača( DV Maslačak, DV Ribica DV Golubica i DV Klokan).

MJESTO GDJE VAŠE MALO SUNCE SJA.


Dobro organiziran i osmišljen vrtić inspirativna je sredina za igru, učenje, razvoj i napredovanje svakog djeteta. Vješto uklopljena grupa vršnjaka i educirani odgajatelji čine okruženje koje djetetu omogućuje da na spontan i prirodan način otkrije i razvija svoje potencijale, i to na svoj način, vlastitim tempom.
U stvaralačkom i poticajnom okruženju, učenje kroz igru predstavlja zadovoljstvo samostalnog otkrivanja i zaključivanja. 

POŠALJITE PORUKU.

© dječji vrtić Šuškalica, Zadar