UPISI

RJEŠENJE O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆA „ŠUŠKALICA" ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

OBJAVU UPISA U DJEČJI VRTIĆA „ŠUŠKALICA" ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.
Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu
PRIJAVA - ZA UPIS DJETETA U PREDŠKOLSKU USTANOVU DJEČJI VRTIĆ ŠUŠKALICA

Pravo na upis imaju sva djeca s prebivalištem na području Grada Zadra od navršene ( 3 ) godine života do polaska u osnovnu školu.

OBVEZNA Dokumentacija koju je potrebno dostaviti prilikom upisa:

  • 1.Popunjena i potpisana prijava za upis djeteta u predškolsku ustanovu ( obrazac prijave preuzima se na upisnom mjestu
  • 2. preslika rodnog lista i domovnice djeteta,
  • 3. preslika potvrde o prebivalištu djeteta i osobne iskaznice Korisnika usluga,
  • 4. potvrda poduzeća, ustanove, obrta Korisnika usluga o radnom odnosu sa OIB-om Korisnika usluga – izvornik,
  • 5. liječničko uvjerenje o obavljenom sistematskom pregledu (daje djetetov pedijatar) – izvornik, zubna putovnica
  • 6. preslika rodnog lista ostale djece u obitelji,
  • 7. elektronički zapis o radno pravnom statusu korisnika usluga (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).