RODITELJSKI SASTANAK - "Djetinjstvo uz ekrane"

27.02., 17h, u prostorijama Dječjeg vrtića Šuškalica

Utjecaj ekrana na razvoj djece je kompleksna tema koja se često razmatra u kontekstu sveprisutne digitalne tehnologije u današnjem društvu. Kao jedan od najvećih izazova današnjeg djetinjstva, dobiva i novi termin – ekranizam, a utječe na razvoj djece kroz nekoliko apekata:

 1. Razvoj socijalnih vještina:

  • Pretjerana izloženost ekranima može smanjiti vrijeme koje dijete provodi u interakciji s drugom djecom i odraslima. Nedostatak stvarnih socijalnih interakcija može utjecati na razvoj socijalnih vještina.
 2. Fizičko zdravlje:

  • Ograničavanje vremena pred ekranom važno je za poticanje tjelesne aktivnosti (prevencija pretilosti).
  • Poremećaj hranjenja – ekrani kao fokus za vrijeme hranjenja.
 3. Razvoj jezičnih vještina:

  • Kvalitetni edukativni sadržaji na ekranima mogu podržati razvoj jezičnih vještina djece. Međutim, pretjerano korištenje ekrana može zamijeniti druge oblike komunikacije i smanjiti priliku za usvajanje jezičnih vještina iz stvarne interakcije.
 4. Razvoj pažnje i koncentracije:

  • Dugotrajna izloženost brzim i stalnim vizualnim stimulansima s ekrana može utjecati na pažnju i koncentraciju djece. Djeca koja previše vremena provode pred ekranom mogu imati poteškoće u održavanju fokusa na zadacima koji ne uključuju vizualne podražaje.
 5. Razvoj emocionalnih vještina:

  • Pretjerano gledanje nasilnih ili neprimjerenih sadržaja može negativno utjecati na emocionalni razvoj djece. Ograničavanje pristupa takvim sadržajima i aktivno sudjelovanje roditelja u izboru medija važno je za podršku emocionalnom zdravlju djece.
 6. San:

  • Ekranizacija prije spavanja može ometati normalan ciklus sna kod djece. Plavo svjetlo ekrana može smanjiti proizvodnju melatonina, hormona za spavanje, što može utjecati na kvalitetu sna.
 7. Razvoj kognitivnih vještina:

  • Usporavanje razvoja kognitivnih funkcija, mišljenja, pamćenja.
 8. Ovisnost o ekranima:

  • Djeca koja su previše izložena ekranima mogu razviti ovisnost o tehnologiji. Važno je postavljati granice i poticati raznolike aktivnosti kako bi se izbjegla prekomjerna ovisnost.

Sve ove točke naglašavaju važnost ravnoteže i svjesnosti u korištenju ekrana kod djece te sprječavanje štetnog utjecaja na sveukupni dječji razvoj.

Suvremena tehnologija ima svoje pozitivne i negativne strane. Odgovornost je na nama - roditeljima, odgojiteljima, stručnjacima, da spriječimo moguće štetne utjecaje i nepovratne posljedice na dječji mozak i sveukupni razvoj.

Preporuke roditeljima:

 • Usluga „Roditeljska zaštita" – mogućnost zabrane neprimjerenim internetskim sadržajima za djecu
 • XOINK – prva edukativna aplikacija roditeljske zaštite na svijetu (preporuka MZO-a) – dijete uz korištenje mobitela uči rješavajući kviz znanja (vremenska kontrola, ali i dodatno učenje) – od 2-18 godina (4 modula: Roditelj, Dječji kutak, Starije dijete, Mlađe dijete)
 • Besplatna savjetodavna linija Hrabrog telefona za mame i tate na 0800-0800.
 • Upit na savjet@hrabritelefon.hr ili potražiti savjet stručnjaka u ustanovi koju pohađa Vaše dijete ili u domu zdravlja.
 • Portal Agencije za elektroničke medije i UNICEF-a - medijskapismenost.hr.
 • HAKOM - hakom.hr
 • Mogućnost prijave neželjenih sadržaja – nezeljeni.sms@hakom.hr
 • Centar za sigurniji Internet - csi.hr
 • Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba - poliklinika-djeca.hr/kontakt